• Erik Mikal Tjåland, Olav Nes Hansen og Iren Førland frå Unge spor står klar til å ta imot pengegave frå Revy i nitti ved Hege Riis.

Gave for teaterglede

Den suksessfulle gjengen som for tida spelar revy på Nærbø, deler gjerne med seg av overskotet. Og det er ungdommen som får.