• - Det er min erfaring at skolen ikke nødvendigvis besitter kompetanse hva angår elevers rettigheter for spesialundervisning. Skolen burde vært en ressurs for å treffe riktige beslutninger, sier moren. Marie Von Krogh

- Skolen betalte for en lekekamerat

Foreldrene sa ifra mange ganger: De var bekymret for sønnens faglige utvikling. Nå er sjuendeklassingen vurdert til å være på andreklassenivå i matte.