• Det store bygget skal plukkes fra hverandre, bit for bit. Jon Ingemundsen

Kverntorget neppe nede før mai

Det er en drøy jobb å rive det omstridte og for lengst fraflyttede kjøpesenteret Kverntorget i Kvernevik.