Tre av seks fornærmede er døde

Ingen av de seks eldre som 50-åringen skal ha forgrepet seg mot, møter selv i rettssaken.