• Arne Espedal er daglig leder i SV Betong. Ove Heimsvik

- Stor forskjell på kommunene

SV Betong er en av utbyggerne som opplever Sandnes kommune som tungrodd