• En ny idrettshall kan bygges der det i dag er lekeplass og ballbinge - i forlengelsen av det nye idrettsbygget. Både lekeplassen og ballbingen kan forskyves noe, mener Øydis Tofte Standnes, leder i Ganddal IL. Marit Hæreid

Nå går de for ny idrettshall

Tirsdag vedtok bystyret å bygge dobbel gymsal ved Ganddal skole. Samtidig starter Ganddal IL planlegging ny idrettshall ved idrettsanlegget.