• Utdannings- og landbrukspolitikk var saker politikeren Coya Gjesdal Knutson var særlig opptatt av. Valgkampen finansierte hun ved å selge landbruksjord. I 1955 inntok hun den amerikanske kongressen og fikk merke datidens kjønnsroller og politisk spill. Scanpix

Kongress-Coya trekkes fram i lyset

Coya Gjesdal Knutson (1912-1996) ble utsatt for ett av skitneste triksene i amerikansk politikk. Flere kvinner fra Gjesdal har utmerket seg og trekkes nå fram.