• Dette er en veldig god andreslått, fastslår Time-bonde Kristian Vinningland, her med nabogutten Johannes Time (5), som godt sikret var med i traktoren. Odd Pihlstrøm

Mye gras gir mindre krise

Andreslåtten i Rogaland gir så gode grovfòravlinger at fòrkrisen blir vesentlig redusert hvis resten av vekstsesongen blir normal.