Hvor er det kø, og når oppstår den?

Trafikken er i stadig endring på Nord-Jæren. Hvor står du i kø i rushtida? Plott det inn i køkartet vårt!