• Når de nye, store gassferjene settes i drift, vil det fremdeles stå 30-40 biler om bord ved Fiskepiren når lossingen stopper opp på grunn av at ferjetrafikken møter rushtrafikken i Stavanger. Dette er løsningsforslaget til Kristoffer Amdal.

Slik kan Tauferjas trafikkproblemer løses

Pendlerne frykter kaos på Fiskepiren når de to nye, store gassferjene settes inn i Tausambandet neste høst. Derfor lanseres et forslag som kan løse de varslede trafikkproblemene.