• asfalt.jpg

Se opp for asfaltering i Flyplassvegen

De to neste ukene skal Flyplassvegen asfalteres på nattestid.