• Minnesmerket etter 22. juli, som Stavanger kommune, blant mange andre er tilbudt, kan få sin plassering her ved Breiavatnet. Jarle Aasland

22. juli-minnesmerke til Byparken

Minnesmerket etter 22. juli plasseres trolig i nærheten av Bypaviljongen ved Breiavatnet. — Helt feil plassering, mener AUF-leder Ole Martin Juul Slyngstadli.