• En av cellene i arresten ved Stavanger politistasjon, der Terje Hansen levde sine siste timer 13. januar i år. Marie von Krogh

Professor etter celledødsfall: - Politiet skulle tilkalt lege

Terje Hansen (61) ble plassert i politiarresten da han ikke kunne gjøre rede for seg. Likevel fikk han ikke legetilsyn. Fire timer senere døde 61-åringen av hjerneblødning.