• Uvissheten er tøff.-Mange får ikke kontakt med familie og venner, sier leder i Den filippinske foreningen i Rogaland, Jacqueline Edvartsen. Jon Ingemundsen

Lokale filippinere ber for sine kjære

Mange får ikke kontakt med familie og venner i det tyfon-rammede landet