• Gradvis vil bebyggelsen på Jørpeland vokse oppover mot det 520 meter høye fjellet Førlandsåsen. Herfra er det praktfull utsikt over Idsefjorden. Tor Inge Jøssang

Jørpeland vokser i høyden

Etter hvert som Jørpelands nyeste boligfelt bygges ut, vil byens innbyggertall øke fra dagens 6300 til over 8000.