• 1.desember 2009 brant 35 av gårdens 80 storfe inne i fjøset på Klepp.

Bonde dømt til bot på 25.000 kr etter brann

En 56 år gammel Kleppbonde er i Jæren tingrett dømt til å betale en bot på 25.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel, for manglende brannsikring i et storfefjøs som brant i 2009.