• Torbjørn Nordmark kraup uskada ut frå denne bilen, som var nær ved å hamna i ura hundrevis av meter nedanfor riksveg 13 øvst i Lovrabakkane i Suldal torsdag morgon. Eit hjul hang i autovernet, elles ville bilen truleg glidd på snøen utføre kanten. (Foto: Privat)

Kraup ut or bil på kanten av stup

Den sindige suldølen Torbjørn Nordmark drog rett på jobb etter å ha krope ut av bilen sin som hang med eit hjul på autovernet over eit høgt stup.