Politidytter slipper fengsel

Ruset på valium og alkohol dyttet 18-åringen politistudenten gjentatte ganger. Til slutt rømte han fra politibilen.