Viser frem norske rekordbroer

Det lar seg gjøre å bygge fergefri hovedvei fra Kristiansand til Trondheim langs Vestlandet. Her kan du se hva slags broløsninger Vegvesenet tenker seg.