• Slike skulpturmast-mennesker kan formes på ulike måter alt etter hva som vil gi det rette uttrykket for stedet, og ta hensyn til omgivelsene, ifølge Lyse. Choi+Shine Architects 2012

Dette kan bli Lysefjordens nye turistattraksjon

Nye strømmaster designet som menneskelignende skulpturer kan skue over Lysefjorden når Lyse nå skal bygge ny kraftlinje fra Lysebotn til Stavanger.