• Strandadagene pleier å bli en folkefest. Her fra 2009. Tor Inge Jøssang

Festlig i Ryfylke

Både Strand og Suldal trør til med festdager i konkurranse med Nordsjørittet og Kiss-konsert.