Bilbeltekontroll av 523 kjøretøy

Statens vegvesen foretok onsdag en større bilbeltekontroll i Hå.