Hva er rutepunktlighet?

Hør hva samferdselssjef Gunnar Eiterjord svarer når vi spør hva han mener rutepunktlighet er.