• Kristofer Birkedal (Frp, til venstre) og Håkon Block Vagle (H) var drivkreftene bak sidemåls-søknaden smo nå har fått avslag.

Sandnes må beholde sidemål

Utdanningsdirektoratet har avslått Sandnes-politikernes søknad om valgfritt skriftlig sidemål på ungdomsskolen.