20-åring til akuttmottaket etter mistanke om GHB-bruk

Funnet i bevisstløs tilstand på Torget i Stavanger.