• Advokat Christian Lundin, som representerer de saksøkte misjonsorganisasjonene, spør om ikke foreldre som plasserte barna sine på internatet har ansvar. Bak ham sitter generalsektretær Øyvind Åsland i Misjonssambandet (t.v.) og synodeformann Arnfinn Løyning i Frikirken. Fredrik Refvem

Fikk én bekymringsmelding fra internatet

På 80-tallet fikk Taiwan-misjonærenes tillitsvalgte én bekymringsmelding fra internatet. Den omhandlet en elev som sto i fare for å vises ut.