• Inspektør Sverre Dybdahl i Statens Vegvesen. Jon Ingemundsen

Uvanlig mange fikk gebyr

Bare ett av de kontrollerte kjøretøyene fikk kjøre videre uten gebyr eller varsler i dagens kontroll på Krossmoen.