• Ådne Skåland er ute på oppdrag fleire gonger i veka. Som oftast er det vaskeklutar som stopper pumpene. Denne gongen hadde også ein plastring hengt seg på. Vegard Tjørhom

Dette skaper do-trøbbel

Fleire gonger i veka går alarmen — kloakkpumpene har stoppa opp. Mange er ikkje klar over kva vaskeklutar og andre uoppløyselege stoff kan gjere for kloakken.