Rassikring er glemt i transportplan

Til tross for stadige ras i Bratlandsdalen er det ikke foreslått midler til forbedringer langs riksvei 13 i Nasjonal Transportplan.