• Kristoffer Joner spiller faren med det problematiske rusmisbruket i filmen "Kompani Orheim".

Rusmisbruk i familien fremdeles tabubelagt

-Barn skal ikke være så usynlige som det Jarle Klepp opplevde. Men rus i familien blir fremdeles hemmeligholdt, sier direktøren ved Rogaland A-Senter.