• På dette bildet fra 2005 overrekker John Skåland (til v) 10.000 dollar til Elkana Isaak, leder av en utpost i Gaza. Nå er denne utposten fraflyttet. sssss

Skatteetaten gransker Karmel

Karmel-Instituttet på Moi har i flere år finansiert ulovlig jødisk bosetting på palestinsk område med skattefrie gaver. Mange av giverne er rogalendinger. Nå gransker skattetaten om dette strider mot norsk lov.