• Ordfører Marthon Skårland vil ikke at IVAR skal tappe enda mer gratis vann fra Bjerkreim. Hans E. H. Jacobsen

IVAR vil kjøpe gard i Bjerkreim

Ordfører Marthon Skårland (H) prøver å nekte IVAR å etablere ny hovedvannkilde i Bjerkreim. Nå svarer IVAR med å kjøpe gard til rensedammer.