• Bybane.jpg

Rogaland Revisjon svarer på kritikken

Tidligere fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord mener at Rogaland Revisjon (RR) har utelatt viktige spørsmål og sentrale personer i sitt arbeid med granskingsrapporten om Bybanekontoret. Her er RR sitt svar.