• Mona Fiskå Svela, Kyrre Meberg, Kristin Storebø Skretting og Laila Meberg er sterkt kritiske til skolekretsgrensene somer foreslått for Smeaheia. Marit Hæreid

Foreldreprotest mot nye skolegrenser

Foreldre protesterer mot nye skolegrenser i Sandnes allerede før politikerne har sendt forslagene ut på høring.