• Oda Tjetland (16) viser vei for en mer attraktiv gågate i framtiden. - Den må ha musikk, benker og grønt. Mye grønt. Pål Christensen

- Fjern Maxi. Lag heller badeland med hotell

Ungdomsrådet i Sandnes serverte kreative forslag da medlemene fikk mulighet til å påvirke kommuneplanen.