Egersund kan bli forpestet av tungoljeeksos fra båter

Glem sildalukta. Den er som parfyme å regne mot lukta fra tungolje.