- Antallet løyver bør reduseres

På Esso-stasjonen i Bekkefaret står flere drosjesjåfører og venter på jobber. Marianne H. Egeland er en av dem.