Tonnevis av oljeutslipp fra fiskeflåten i Barentshavet

Fiskeflåten slipper ut tonnevis med miljøskadelig hydraulikkolje i havet — hvert år.