- Opplysningene skal på bordet

Ordfører Leif Johan Sevland sier at kommunen ikke har til hensikt å tildekke informasjon i denne saken.