Sprenger 10 mill. tonn stein

Fredag ettermiddag går en ladning med hele 15 tonn sprengstoff av på den gamle raffineritomten i Risavika.