Har opplevd bryllup, fødsel og dødsfall på hospits

Han husker enda skrikene fra kvinnen som fødte sin førstefødte på naborommet på et hospits i Stavanger.