Regelverket på Kvinnebo

Gjentatte brudd på alle husordensreglene ligger bak Bymisjonensbeslutning om å stenge Kvinnebo. Reglene er utviklet av beboerne ogledelsen ved tiltaket: