Stiller spørsmål om bruk av telefonavlytting

Advokatene Arvid Sjødin, Odd Rune Torstrup og Gunnar ØysteinHelgevold har tre av de fem siktede som sine klienter. De uttrykkergenerell skepsis til bruk av telefonavlytting i denne saken.