- Vi lærer ikke å takle vold

Undersøkelser viser et økende antall tilfeller vold mot lærere i skolen. Den kommende generasjonen av lærere blir for dårlig forberedt.