- Avinor opplyser feil om flytting

Avinor bringer misvisende informasjon om flyttingen avhelikopterovervåkingen fra Sola til Bodø, hevder tillitsvalgteflygeledere. Avinor benekter.