- Samarbeid med foreldrene

Ikke-vestlige innvandrere utgjør en bekymringsverdig stor del av de alvorligste barneverns— sakene i Stavanger. SV-politiker Jaman etterlyser integrering.