Tør ikke dyrke økotomater

Ingen veksthusbønder i Rogaland vil delta i storskalaforsøk med økologisk tomatproduksjon.