Megling fører fram i Konfliktrådet

Stadig flere privat— personer og offentlige instanser ønsker Kon- fliktrådets hjelp til å løse ulike problemer. I fjor fikk det lokale rådet inn 659 saker, en oppgang på 20 prosent. De fleste inngåtte avtaler blir holdt.