Vil ta tilbake makta over sykehusene

Sykehuset bør tilbake på folkevalgte hender i regionene. Midlerøremerka distriktskommuner i Ryfylke og Dalane bør det bli sluttpå.