Private barnehager vant første runde

Samtlige partier i Kommunalstyret for oppvekst gikk tirsdag kveld i mot rådmannens forslag om å legge prinsippet om kostnadsdekning til grunn for beregningen av tilskudd til private barnehager.